PerEdwin.jpg

Skattemeldingen har kommet - dette må du sjekke!

Alle som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd får en skattemelding, og i april er det igjen tid for dette årlige fenomenet. Skattemeldingen, som tidligere gikk under navnet selvangivelse, er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld.

 

Vi har tatt en prat med vår egen avdelingsleder i Oslo og statsautorisert revisor Per Edwin Engen om skattemeldingen og om det er noen nyheter som vi i år må være ekstra påpasselige med å kontrollere.

Våren er høysesong for våre revisorer og regnskapsførere.
Her er Per Edwin på vei til strategimøte i Horten.

- Først og fremst vil jeg motivere den enkelte til å ta eierskap til sin egen skattemelding.  Jeg kjenner til flere som mener at skattemeldingen, slik den i dag står, er for komplisert og bruker dette som unnskyldning for å ikke engang åpne skattemeldingen i den integrerte intetnettportalen Altinn.

Og de er ikke alene; I en undersøkelse foretatt av analysebyrået Opinion på vegne av Skatteetaten fremkom det at om lag 10% av oss ikke sjekker skattemeldingen i det hele tatt.

- Skattemeldingen er forhåndsutfylt, men dette er ingen garanti for at alle opplysninger i skattemeldingen er fullstendige og korrekt medtatt.  Dersom skattemeldingen inneholder feil som du kunne ha oppdaget, kan dette medføre tilleggsskatt for skattyter. Dessuten kan man som skattyter gå glipp av viktige fradrag.

- Som revisor for eierstyrte virksomheter arbeider vi tett med eierne til selskapene vi reviderer. Virksomhetseiere er naturligvis opptatt av både selskapets- og sin egen økonomi, fortsetter Engen.

Utleie av egen bolig er populært, og her har det tilkommet noen endringer: Før kunne man skattefritt leie ut egen bolig i mindre enn 30 dager så lenge ikke leieinntekten oversteg 20 000 kroner i året. Leier du nå ut deler av din egen bolig i mindre enn 30 dager, vil inntekten være skattepliktig etter en sjablongmetode.

- Dersom du leier ut mindre enn halvparten av egen bolig, er leieinntektene fortsatt skattefrie for leieforhold som har en varighet på over 30 dager. Hvorvidt du bedriver utleie av mindre enn halvparten av egen bolig avgjøres ut fra boligens utleieverdi på det frie markedet. Det er altså ikke arealet som er avgjørende, selv om dette i de fleste tilfeller vi ha en tett tilknytning.

Hva så med fradragene?


- Mange går dessuten glipp av gode fradrag og for mange oppleves det krevende å få fullstendig oversikt over hvilke fradrag de har rett på. Jeg vil motivere disse til å forsøke å tenke gjennom sin livssituasjon. Oppfyller du kravene til hjemmekontor kan du kreve fradrag for dette. Har du refinansiert boliglånet kan få fradrag for kostnader i forbindelse med dette. Har du barn under 12 år, kan du få fradrag for barnepass og fritidsaktiviteter gjennom foreldrefradraget. Flere unge og unge-voksne sparer fortsatt til bolig gjennom BSU, skattefradraget forbundet med slik sparing er jo klart lukrativt og verdt å få med seg dersom man har gjort seg fortjent til dette.

Vi ser i år også noen innskrenkninger i forhold til tidligere år. Pendlere med pendlerbolig kommer for eksempel dårligere ut i 2018 enn i 2017 rent skattemessig. Tidligere har alle pendlere nemlig hatt krav på kost-fradrag, dette på omtrent 50 000 kroner. Dette fradraget kan kun gjøres gjeldende for pendlere som ikke har mulighet for å koke vann i pendlerboligen.

Fra og med 2018 er skatteklasse to fjernet. Det innebærer at man ikke lenger får et forhøyet personfradrag når man forsørger ektefelle med lav eller ingen inntekt.

Flere av våre ansatte bistår hvert år kundeforbindelser med gjennomgang og kontroll av deres private skattemeldingen. En profesjonell uavhengig part som gjennomgår dine inntektsopplysninger og påser at skattemeldingen er korrekt utfylt kan raskt lønne seg.  Vil du vite mer? Se bdtviken.no for kontaktinformasjon.

Per Edwin Engen.png
Per Edwin Engen

Avdelingsleder

Statsautorisert revisor

Sertifisert Digital revisor

Autorisert regnskapsfører