Regnskap, regnskapsfører, regnskapstjenester, bokføring, bilag, faktura, resultatrapport, rapportering, budsjett, årsoppgjør, årsregnskap, selvangivelse, mva-representasjon, lønnskjøring, lønninger, skattemelding, mva, forretningsførsel, økonomistyring, autorisert, erfaring, kompetanse, moderne, med i tiden, tripletex, horten, oslo, moss, tønsberg

Regnskap

Vi er et autorisert regnskapsbyrå og våre medarbeidere er faglig sterke og har variert erfaring. Vår ambisjon er å gjøre hverdagen enklere for deg ved å holde orden på ditt regnskap og din økonomistyring, slik at din energi og fokus kan kanaliseres inn på kjernevirksomheten i din egen bedrift.

Kunnskapshuset BDT Viken skal være en total leverandør av tradisjonelle regnskaps- og rådgivningstjenester med hovedvekt på å gi våre kunder konkurransefortrinn gjennom bruk av vår faglige kompetanse, moderne teknologi og solide erfaring.

Våre regnskapstjenester
 • Tradisjonelle regnskapstjenester

 • Bokføring, kontering og registrering av bilag

 • Driftsrapportering

 • Budsjettering

 • Årsoppgjør

 • Årsregnskap

 • Selvangivelse

 • Samarbeid i Tripletex og Eaccounting

 • Øvrige likningspapirer

 • Purring

 • Forretningsførsel

 • MVA-representasjon

 • Administrasjon av utenlandske arbeidstakere

 • Betalingsformidling/fakturering

 • Lønnskjøring

 • Rapportering av offentlige avgifter - mva/skatt

 • Efaktura, avtalegiro og VIPPS

eFaktura, AvtaleGiro og VIPPS

BDT Viken Regnskap  har de løsningene du trenger for å sende fakturaene dine på best mulig måte. Vi vet at mange sliter med innkassering av utestående fakturaer og har derfor et stort fokus på hvilke tjenester du kan benytte deg av for å forbedre prosessene dine.

Vi kan tilby EHF til andre næringsdrivende. eFaktura rett i nettbanken eller VIPPS på mobilen til dine privatkunder.

Visste du også at eFaktura kan sendes til VIPPS? Enkelt for deg, enkelt for kunden.

Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Tripletex, Visma eAccounting og Poweroffice GO

BDT Viken har god erfaring når det kommer til å samarbeide med kundene sine i skybaserte systemer som Tripletex, Eaccounting og Poweroffice GO. Vi har dyktige ansatte som jobber i disse systemene på daglig basis.

 

Vi hjelper deg gjerne i gang med systemet og gir deg den opplæringen du ellerdere trenger. Vi er Autorisert forhandler av disse systemene.

 

Høres det interessant ut å kunne gjøre mer av regnskapsarbeide selv, eller har du en system som integreres mot en av disse systemene, så bare ta kontakt.

Les mer om Tripletex                                Les mer om Eaccounting                          Les mer om Poweroffice GO

Regnskapsføring av utenlandske foretak

BDT Viken Regnskap AS har den nødvendige kunnskap og verktøy for å kunne hjelpe utenlandske foretak med løpende registrering og bokføring av transaksjoner i Norge.

BDT Viken Regnskap AS tilbyr tjenester innen fakturering og lønnsrapportering, samt betalinger og oppfølging av utestående beløp .

Vi er kjent med de problemstillinger dere møter på og vil være deres naturlige samarbeidspartner i Norge.

Vi utarbeider nødvendig dokumentasjon og rapporter til deres regnskap i hjemlandet. Dere vil føle trygghet ved å velge oss som deres representant i Norge.

 

Administrasjon av utenlandske arbeidstakere

Opplysningsplikten i tilknytning til utenlandske arbeidstaker er omfattende og til dels komplisert.

Rapporteringsplikten er, uavhengig av bransje, tilknyttet oppdrag gitt til utenlandske virksomheter og utenlandske ansatte i oppdraget. Utenlandske statsborgere som er direkte ansatt i norsk virksomhet, og som ikke er tilknyttet et oppdrag, skal foreløpig ikke rapporteres. Plikten til å gi opplysninger omfatter også oppdrag gitt til oppdragstakere nedover i kontraktkjeden.

Manglende eller feilaktig rapportering kan medføre sanksjoner i form av dagmulkt eller gebyrer. Manglende innrapportering kan også medføre ansvar for ubetalte skatter og avgifter.

BDT Viken Regnskap AS kan tilby en tjeneste innen administrasjon av utenlandske arbeidstakere. Alle formaliteter blir da ivaretatt av oss og sikrer at bestemmelsene i lovgivningen, samt relevante skatte- og avgiftsregler, blir fulgt.

Merverdiavgiftsrepresentant

Utenlandske foretak, som driver virksomhet i Norge uten fast driftssted, må regsitreres som merverdiavgiftsrepresentant - også ved sporadisk aktivitet. Representanten sørger for registrering av utgående faktura, avgiftsberegning og avgiftsoppgjør - og ved
behov også regnskapsføring.

Vi i BDT Viken har kunnskap og verktøy for å kunne hjelpe utenlandske foretak med nødvendig registreringer.

Vi kan raskt og riktig hjelpe dere med registreringen i Enhetsregistret, Merverdiavgiftsregistret og tollkreditten.

Vi bistår også ved skattemessige utfordringer, selvangivelser, lønnsinnberetninger og andre oppgaver som kreves innrapportert til Norske myndigheter.