Kom i gang med OSR Rapportering

For å logge seg på OneStop Reporting Light, gå til https://portal.onestopreporting.com/

 

Hent rapportmaler

Slik henter du nye rapportmaler:

 1. Klikk på Rapportering.

 2. Klikk på      Hent maler. Dialogboksen Hent maler vises.

 3. Velg rapportmalene du vil installere. Tips: Klikk på spørsmålstegnet på en rapportmal for å få mer informasjon.

 4. Klikk på Installer.

 5. Klikk på fanen Installert øverst for å vise de installerte rapportmalene.

 6. Klikk på X når du er ferdig. Rapportmalene er nå tilgjengelige på listen over rapportmaler.

 

Her finner du en oversikt over våre maler for standardrapporter som følger med i OneStop Reporting Light. https://onestopreporting.com/standardrapporter-light/

 

Kjør rapporter

Hvis du vil legge til data i en ny rapport, eller oppdaterer en eksisterende rapport med nye data, må du kjøre rapporten. Slik gjør du:

 

 1. Åpne rapportmalen på én av følgende måter:

 • Velg rapportmalen i listen, og klikk på       Åpne.

 • Klikk på        på miniatyrbildet til rapportmalen.

 • Dobbeltklikk på rapportmalen i listen.

 

 

2. Klikk      for å velge/redigere perioden som du vil hente data for.

 • Hvis har flere selskaper, velg Selskap.

 • Klikk på Kjør. Rapporten blir oppdatert.

Drilldown- og bilagsvisning

 

Gjør følgende i en kjørt rapportmal i Rapportering:

 1. Høyreklikk i cellen der du vil drille ned.

 2. Velg drilldown-elementet på menyen Velg drilldown.

Hvis et bilag er koblet til transaksjonen, vil det være en vedleggskobling under kolonnen Bilagskobling.

 

 1. Klikk på bilagskoblingen for å åpne den.

OSR1_edited.jpg
hent.png
Forstørrelsesglass2.png
Play.png
OSR2_edited.jpg
Forstørrelsesglass.png
OSR3_edited.jpg
OSR4_edited.jpg