New Project.jpg

Med lokal tilknytning skaper vi verdi

og tillit for våre samarbeidspartnere.

Kontakt oss i dag!

SOLID KOMPETANSE INNEN REVISJON, REGNSKAP OG RÅDGIVNING

Statsbudsjettet 2020

statsbudsjettet.jpg
 I denne artikkelen har vi tatt sikte på å kommentere de forhold vi tror er mest relevante for våre forbindelser i næringslivet og er i så måte ikke en uttømmende gjennomgang av Regjeringens budsjettforslag.

Den nye arveloven

arvelov.jpg
Skifteloven fra 1930 og arveloven fra 1972 ble erklært modent for revidering i 2011. I 2014 la arvelovsutvalget frem sin innstilling (NOU 2014:1) hvor det ble foreslått vesentlige endinger i eksisterende lovgivning.

Endring i eksisterende regler for personalrabatter

Bilde personalrabatter.jpg
Det oppstod uro da de nye reglene for naturalytelser ble presentert i Statsbudsjettet for 2018. Siv Jensen endrer nå disse reglene.