Endring i eksisterende regler for personalrabatter

 - trolig med tilbakevirkende kraft fra 1. januar

Bilde personalrabatter.jpg

Det oppstod uro da de nye reglene for naturalytelser ble presentert i Statsbudsjettet for 2018.

Finansminister Siv Jensen endrer nå disse reglene, hvor hun bekrefter at hun har lyttet til

synspunkter  fra folk og bedrifter. 

 

Endringene består av følgende tiltak:

 • Verdien av personalrabatter som kan gis skattefritt, økes fra kr 7 000,- til kr 8 000,-
   

 • Vilkåret om maksimal rabattsats på 50 prosent fjernes, slik at også rabatter på 100 prosent nå kan gis skattefritt. Med hensyn til det nye taket på kr 8 000,-, betyr dette at ansatte kan motta 100 prosent rabatt på varer inntil kr 8 000,-, 50 prosent rabatt på varer inntil kr 16 000,-, og 25 prosent rabatt på varer inntil kr 32 000,-.
   

 • Beløpsgrensen for skattefrie gaver økes fra kr 1 000,- til kr 2 000,-. Grensen har stått uendret siden 2009.

  - Summen av endringene er blant annet positivt for frivillige på festivaler som nå kan motta festivalpass og andre goder på inntil kr 10 000,- uten beskatning (8 000,- + 2 000,-).

   

 • For fribilletter i transportnæringen utsetter regjeringen iverksettelsen av de nye reglene til 1. juli 2019. Hensikten er at transportselskapene skal få tid til å utforme nye billettordninger.
   

 • Skattemyndighetene skal aktivt legge til rette for enklest mulig etterlevelse for nøringslivet og utarbeide en veileder sammen med Virke og NHO.

Vi antar at regelendringene, med unntak av de som omfattet fribilletter i transportnæringen, får tilbakevirkende virkning fra og med 1. januar 2019.

Per Edwin Engen.png
Per Edwin Engen

Avdelingsleder

Statsautorisert revisor

Sertifisert Digital revisor

Autorisert regnskapsfører