Kunnskapshuset BDT Viken

 

Kunnskapshuset BDT Viken har solid kompetanse innenfor både revisjon, regnskap og rådgivning. Vårt mål er å levere tjenester av høy kvalitet
og som bidrar til at våre kunder oppnår bedre lønnsomhet og konkurransekraft.

 

Kunnskapshuset BDT Viken arbeider alltid nær deg som kunde. Både faglig og geografisk. Med et nært samarbeid, der oppdragsansvarlig er delaktig i prosessene, opplever våre kunder direkte kommunikasjon
med våre medarbeidere og partnere som en trygghet.

Kunnskapshuset BDT Viken ble etablert i Horten i 1979 med èn revisor uten portefølje. I dag er vi rundt 70 ansatte og har kontorer i fire byer i vårt
kjerneområde langs Oslofjorden: Horten, Moss, Oslo og Tønsberg.

Visjon

Kunnskapshuset BDT Viken skal være en av de ledende tjenesteytende virksomhetene i SMB markedet langs Oslofjorden innenfor vårt tjenestespekter.Vår lokale tilknytning skal sikre en god tilgjengelighet og høy service grad.

Verdier

Våre verdier og bedriftskultur er bygget rundt følgende rammeverk både i eget hus og ut mot våre kunder og samarbeidspartnere:

Vi skal være ærlige, vise respekt og omsorg, være positive og kunnskapsrike. Sammenfattet blir våre kjerneverdier; Åpen, oppriktig og driftig.