Noen aktuelle lenker:

Forbered deg til årsoppgjøret!

I dette nyhetsbrevet finner du noen nyttige tips til hvordan du forbereder deg til årsoppgjøret 2020.

Koronaviruset

Statsbudsjettet 2021

I statsbudsjettet for 2021 foreslås det blant annet mer gunstige verdsettelsesregler på arbeidende kapital 

Aktuelle satser - alltid oppdatert

Her finner du aktuelle satser for deg og din bedrift

Revisorforeningen
Organisasjon for registrerte og statsautoriserte revisorer

Regnskap Norge

Regnskap, bokføring, lovgivning og standarder

Norsk Regnskapsstiftelse
Regnskap, bokføring, lovgivning og standarder

Skattefunn.no
Offisielt nettsted for SkatteFunn-ordningen

Konsumprisindeksen
Beregn prisendring selv med kalkulator

Kredittilsynet
Pressemeldinger, rundskriv, høringer etc

07/07/2019

Den nye arvelovn

Er du rigget for generasjonsskifte? Har du fått med deg at en ny arvelov står på trappene? BDT Viken er stadig borte i ulike problemstillinger som kan tilkomme som ledd i generasjonsskifter.

14/02/2019

Nye krav til kassasystemer fra 1. januar 2019

Med virkning fra og med 1. januar 2019 skal bokføringspliktige registrere og dokumentere kontantsalg ved bruk av kassasystem med produkterklæring som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. I denne artikkelen gjengir vi de viktigste endringene bokføringspliktige nå må forholde seg til etter de sist tilkomne endringer.

22/01/2019

Brexit, - hvilken betydning kan dette få for norske næringsdrivende?

Mye står på spill i forbindelse med Storbritannias exit fra den Europeiske Union (EU). Vi har
her samlet noen mulige konsekvenser og problemstillinger vi mener det kan være viktig å
være oppmerksomme på i forbindelse med de pågående Brexit-forhandlingene.

04/06/2018

God ferie!

«Ferie er å ha ingenting å gjøre, og hele dagen å gjøre det på», sies det. Enkel svogerforskning fra samtaler med kollegaer om deres ferieplaner tyder derimot på at virkeligheten er en helt annen.

04/06/2018

Ikke la mobilbruken ødelegge ferien

Mobilsurfing i utlandet kan bli en svært kostbar opplevelse. Mobilregningen selv etter en liten svipptur over til Danmark eller Kiel kan får nakkehørene til selv den mest robuste å reise seg. Det er lett å ane fred og ingen fare når du sitter i trettende etasje på soldekket til MS Color Magic og nipper til passende drikke, mens du tenker på kommende show på båten og en hyggelig liten spasertur i Kiel. Hva kan vel gå galt?

Arbeidstid til besvær

En regnfull dag i august 2017 kom to representanter fra Arbeidstilsynet på uanmeldt besøk hos et stort forsikringsselskap i Oslo. I løpet av det korte besøket ble det avdekket hele åtte brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Da er det ingen gyldig unnskyldning at den voldsomme arbeidsmengden skyldtes overivrige ansatte.

31/05/2017

Ny personvernlovgivning - hva betyr det for din virksomhet?

Om ganske nøyaktig ett år erstattes den norske personvernloven av EUs nye personvernforordning, General Data Protection Regulation (GDPR). Den nye forordningen vil i større eller mindre grad påvirke alle virksomheter som behandler, lagrer og samler personopplysninger.

31/05/2017

Personvernforordningen - flere må ha personvernombud

EUs personvernforordning trer i kraft i mai 2018, og dette innebærer blant annet at flere virksomheter får krav om å ha personvernombud. For mange er dette helt nytt og ukjentHva handler elementet om? Hva gjør det interessant? Skriv en fengende beskrivelse for å fange besøkendes oppmerksomhet..

18/12/2016

Forslag til ny hvitvaskingslov

Hvitvaskingslovutvalget har fremmet forslag til ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Pliktene presiseres og håndhevingen av loven styrkes.

18/12/2016

Økende behov for revisjonsbransjens tjenester og kompetanse

Etterspørselen etter revisjons- og rådgivningstjenester øker. Bransjens totale omsetning har nå passert 12 milliarder, en vekst på 5,4 prosent det siste året.

Please reload